وکیل تامین دلیل در مشهد

وکیل تامین دلیل در مشهد

 

نکاتی مهم  در رابطه با تامین دلیل 

مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای ا و مشکل و سخت میباشد.

 

تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست کتبی و شفاهی ممکن است.

درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.

 درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:

مشخصات درخواست کننده و طرف او

موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده

 اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است

در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.

پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *