واخواهی:

واخواهی یک طریق شکایت از حکم غیابی  است که نسبت به محکوم علیه صادر شده است.
رای یا غیابی است یا حضوری رای وقتی غیابی محسوب میشود که ابلاغ ها قانونی باشد وقتی ابلاغ قانونی باشد دو صورت پیش می آید:

 


✅ابلاغ قانونی باشد اما شخص در دادگاه حضور پیدا کند یا لایحه بفرستد و یا وکیل یا نماینده اش در دادگاه حضور پیدا کنددر این صورت همان مقررات حکم حضوری است.
✅ابلاغ قانونی باشد  و شخص نه در دادگاه حضور پیدا کند نه لایحه بفرستد و  نماینده و وکیل وی در دادگاه

 

مهلت واخواهی:

مهلت واخواهی دو نوع است:
✅اگر شخص از حکم خبر داشته باشد و مقیم ایران باشد ۲۰روز از تاریخ صدور حکم و اگر مقیم ایران نباشد ۲ماه است.
✅اگر از حکم خبر نداشته باشد و دادگاه قبول کند با واخواهی مانع از اجرای حکم خواهد شد.

?این مهلت ها اصل کلی هستند اما اگر شخص عذر داشته باشد میتواند در صورت رفع عذر نیز به دادگاه رجوع کند حتی وقتی از مهلت واخواهی گذشته باشد:
✅فوت همسر ،والدین یا اولاد محکوم علیه.
✅مرضی که مانع حرکت است.
✅بازداشت و توقیف غیر قانونی
✅وقوع حوادث قهریه مثل سیل،زلزله،حریق.

?نکته:

همین عذر ها برای تجدید نظر خواهی،اعاده دادرسی،اعتراض به رای داور در نظر گرفته شده و میتوان سکوت قانونگذار را دلیلی بر مسامحه در مورد فرجام خواهی حمل نمود و این عذر هارا برای فرجام خواهی نیز در نظر گرفت.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *