فسخ نکاح
انحلال عقد نکاح از دو طریق امکان‌پذیر است، فسخ و طلاق. در فسخ نکاح، زوجین با شرایطی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند. ….

این موارد عبارت از جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشند که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، یکی از زوجین به عمد با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست دیگری را فریب داده باشد(تدلیس)، درصورت وجود عیوب عنن، خصاء و ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی در مرد و وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از دو چشم در زن می باشد


enlightenedوجود بعضی از عیوب در زن یا شوهر موجب انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زناشویی می‌شود. به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر یا جزام و زمین‌گیری در زن می‌تواند از موارد فسخ از طرف یکی از زوجین باشد.
البته استفاده از این حق برای زن و شوهر در صورتی است که از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشد. در غیر این صورت نمی‌توانند از این حق علیه دیگری استفاده کنند. جنون نیز از عوارضی است که اگر زودگذر نباشد، هر چند که مستمر یا ادواری باشد (به طور دوره‌ای سالم و بیمار باشد) می‌تواند از موارد فسخ محسوب شود.
ذکر این نکته ضروری است که چنانچه زن پس از وقوع نکاح نیز از جنون همسر خود مطلع شود، می‌تواند از حق فسخ استفاده کند اما شوهر از این حق محروم است.
اختیار فسخی که قانونا به زن و شوهر داده شده، فوری است. یعنی به محض آنکه یکی از طرفین از عیب طرف دیگر مطلع شد، باید از این حق استفاده کند. در غیر این صورت حق فسخ او از بین می‌رود و البته فوریت این حق نیز با توجه به عرف و عادت تعیین می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *